ร้องผบ.ตร.คุมเหล้าหน้ามหาลัย

วันที่ 25 มิ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ เครือข่ายนักศึกษาสื่อสารมวลชนรามคำแหง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิเยาวชนเพื่อการพัฒนา และเครือข่ายรณรงค์เพื่อป้องกันภัยแอลกอฮอล์ 30 คน ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร. เพื่อนำข้อมูลการสุ่มตรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งคลิปวิดีโอที่ยืนยันพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ประกอบการร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยดัง 10 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ รามคำแหง จุฬาฯ รัตนบัณฑิต เกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา-สวนดุสิต ศรีปทุม หอการค้าไทย รังสิต และกรุงเทพกล้วยน้ำไท โดยมี พ.ต.อ.สุทธินาท สุดยอด รอง ลก.ตร.เป็นผู้รับหนังสือ

นายชนินทร์ จันทรส ผู้ประสานงานกลุ่มนักศึกษาสื่อสารมวลชนรามคำแหง กล่าวว่า การยื่นหนังสือถึง ผบ.ตร.เพื่อขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กับร้านที่ฝ่าฝืนจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ในชุดนักศึกษา ร้านที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ในหอพักนักศึกษา และร้านขายยา รวมทั้งบังคับใช้พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามเจตนาของกฎหมายที่ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กฎหมายนี้ให้ผู้ประกอบการร้านค้ารอบสถานศึกษาทราบ

เราใช้เวลาช่วงปิดเทอมช่วยกันเก็บข้อมูล การถ่ายคลิปเหล่านี้ก็มีความเสี่ยง แต่ถ้านักศึกษาไม่รวมตัวกันตีแผ่ปัญหาเหล่านี้ก็จะมีนักศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหันมามองจัดการปัญหาอย่างจริงจัง เอาพื้นที่มอมเมาออกห่างสถานศึกษาให้มากที่สุด เพราะเรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่มีผลกระทบโดยตรงกับอนาคตของชาติ ตำรวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายก็ควรเอาจริงเอาจังกว่านี้ นายชนินทร์กล่าว

น.ส.จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การดำเนินการของกลุ่มต่อจากนี้จะประสานองค์กรที่เห็นด้วยทั่วประเทศเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะเดียวกันเพื่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เป็นไฟไหม้ฟาง

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด