พอช.ร่วมกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบล กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการประสานงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลภาคใต้ โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ยังได้จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อสภาองค์กรชุมชน ก้าวสำคัญสู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนกว่า 300 คน ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ พอช. กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคใต้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้ว 116 แห่ง และคาดว่าภายในปี 2552 จะจดแจ้งจัดตั้งประมาณ 350 แห่ง ซึ่ง พอช. มีแผนสร้างความร่วมมือกับภาควิชาการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง ภูเก็ต และมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้มีบทบาทเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป