ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน เตรียมจัดตั้งกองทุนระดมเงินส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน เตรียมจัดตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียน ระดมเงินส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ขณะที่เยาวชนไทยชูจัดตั้งสภาเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น เน้นกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน จะมีการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียน โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกจ่ายเงินเข้ากองทุนปีละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนในอาเซียน แต่ขณะนี้ยังติดปัญหาประเทศยากจนบางประเทศ ไม่สามารถร่วมสนับสนุนเงินได้ อาทิ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ประชุมจึงจะต้องมีการหารือในข้อกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ นายกิตติ กล่าวด้วยว่า ตัวแทนเยาวชนไทยยังได้เตรียมเสนอให้มีการจัดตั้งสภาเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+3 ในวันพุร่งนี้ (26 มิ.ย.) เพื่อให้ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น ได้ทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งจากการหารือเบื้องต้น ญี่ปุ่นจะรับเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว