รมว.เกษตรฯ เตรียมชง ครม.ขอความเห็นชอบเปิดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แก้ปัญหาขาดน้ำภาคอีสาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ หนุนเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบเปิดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำภาคอีสานอย่างยั่งยืน วันนี้ (25 มิ.ย.52) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางไปเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จัดขึ้น ที่บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ก่อนจะเดินทางไปดูพื้นที่พัฒนาแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริ ที่หนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งผ่านกฎกระทรวง งบเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 98 ล้านบาท สามารถดำเนินการตามโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้คงพื้นที่การปลูกพืชพลังงาน อ้อย และมันสำปะหลัง ไม่สนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่ปลูก แต่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพื่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่างพืชอาหาร และพืชพลังงาน เป็นการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การพัฒนาแหล่งน้ำ โดยจะผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการเข้าโครงการไทยเข้มแข็ง ขออนุมัติงบประมาณ จาก ครม. คือ โครงการเขื่อนชีบน อ.หนองบัวแดง ความจุ 320 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำยางนาดี ซึ่งผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปัญหาดินเค็ม เมื่อ ครม.อนุมัติ ก็สามารถดำเนินการได้