สธ.เพิ่มบริการสารเมทาโดน หวังลดการใช้เข็นฉีดยาและป้องกันโรคเอดส์ในผู้เสพยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบริการสารเมทาโดน หวังลดการใช้เข็นฉีดยาและป้องกันโรคเอดส์ในผู้เสพยา พร้อมตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจยาเสพติดหลุดคดีก่อนนำไปทำลาย นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 8 หน่วยงานรัฐ ขยายสิทธิประโยชน์ในการเพิ่มบริการสารเมทาโดน โดยสารเมทาโดน เป็นยาชนิดเม็ดใช้รับประทาน ที่ทางการแพทย์ใช้ควบคุมระหว่างที่จะเลิกเสพยาหรือหยุดการใช้ยา ซึ่งขยายเวลาจาก 45 วัน เป็น 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาเสพติดเข้าเส้น ได้เข้าถึงบริการเมทาโดนฟรี ในสถานพยาบาลที่มีคลินิกยาเสพติดทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะเป็นการลดอันตรายที่เกิดจากการใช้เข็มฉีดยา รวมถึงการป้องกันอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ นายมานิต ยังได้ร่วมตรวจเยี่ยมการสุ่มตรวจทำลายยาเสพติด ที่ศูนย์คลังยาเสพติด องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบสารเสพติดที่หลุดคดีจำนวน 3141 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท ก่อนที่จะนำไปทำลายในพรุ่งนี้( 26 มิ.ย.52)