สปส. แจ้งรับเช็คช่วยชาติรอบสุดท้ายได้ถึง 3 ก.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม เผย "เช็คช่วยชาติ รอบสุดท้ายพิมพ์เสร็จแล้ว ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คและยื่นแบบขึ้นทะเบียนขอรับเช็คแต่ไม่มีรายชื่อรับเช็คในรอบที่ผ่านมา สามารถไปรับได้ในวันที่ 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2552 นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้มอบหมายให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์เช็ครอบสุดท้ายที่จะมอบให้ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิรับเช็คและยื่นแบบขึ้นทะเบียนขอรับเช็คแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อรับเช็คในรอบที่ 1-4 มีจำนวน 154,943 ฉบับ เป็นเช็คลงวันที่ 30 มิถุนยน 2552 เสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นจำนวนเงิน 309,886,000 บาท โดยสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการจ่ายเช็ครอบสุดท้ายนี้ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2552 ในวันเวลาราชการ นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ "เช็คช่วยชาติ กับสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ทั้ง 11 เขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร สามารถรับเช็ค ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2552 ในวันเวลาราชการ และสำหรับวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ขอให้ผู้ประกันตนไปรับเช็คที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เวลา 07.30-16.30 น. ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ได้ดำเนินการทำหนังสือนัดหมายผู้ประกันตนแล้ว หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอรับเช็คช่วยชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนประกันสังคม 1506 และโทรติดต่อโดยตรงที่หมายเลขพิเศษ 0-2956-2956 ในหมายเลขเดียวจำนวน 10 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)