สพฐ.จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Symposium ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกของโรงเรียนแกนนำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Symposium ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกของโรงเรียนแกนนำ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2552 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลนทางวิชาการ Symposium ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอผลการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในงานพบกับกิจกรรมนิทรรศการ จากสำนักงานเขตพื้น 52 เขต 27 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก เดินชนนสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พบกับผู้บริหารที่จัดการเรียนร่วมดีเด่น ครูที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น งานวิจัยต่าง ๆ ชมการแสดงศักยภาพของนักเรียน "เวทีนี้สำหรับหนู และอื่น ๆ อีกมากมาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง