อ.เขาสมิง มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเขาสมิงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงและโรงเรียนบ้านดงกลาง พัฒนาการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น (25 มิ.ย. 52 ) นายสมหมาย เมฆกล่อม นายอำเภอเขาสมิง เปิดเผยว่า อำเภอเขาสมิงเป็นอำเภอที่ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ต้องออกไปทำสวนเกษตรและทำให้ไม่สามารถที่จะดูแลบุตรหลานได้เต็มที่ ด้วยเหตุนี้ อำเภอเขาสมิงจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.เขาสมิงและโรงเรียนบ้านดงกลาง พัฒนาการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยในโรงเรียนบ้านดงกลางขึ้น โดยมี นายปราโมทย์ ดุละลัมภะ นายก อบต.เขาสมิง สนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้บุตร-หลานของชาวตำบลเขาสมิงได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลบุตรและยังเป็นศูนย์เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมในการศึกษาในระดับสูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันศูนย์พัฒนามีเด็กเล็ก 25 คน โดยจะมีครูเป็นผู้ดูแล 2 คน และขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านดงกลางเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก อบต.เขาสมิง มีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านนางสาวอรทัย อัชฌานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง กล่าวถึงโครงการอาหารเสริมและเรียนฟรี 15 ปีว่า ได้รับอาหารเสริมที่ อบต.เขาสมิง เป็นผู้จัดซื้อให้ซึ่งเพียงพอและเด็กได้รับทุกคน ส่วนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ผู้ปกครองรู้สึกพึงพอใจ เพราะช่วยลดค่าครองชีพได้ ส่วนเรื่องหนังสือเรียนนั้นไม่มีปัญหา เพราะได้ขอหนังสือจากนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วเพื่อแบ่งปันให้แก่รุ่นน้องต่อไป และหวังว่าจะมีโครงการเรียนฟรีเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องในปีต่อไป