จีนร่วมแสดงความวิตกกังวลอย่างรุนแรงในเขตภูมิภาคในเรื่องการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พลโทหม่า เซี๊ยเตียน เจ้าหน้าที่ทางทหารระดับสูงของจีนกล่าวว่า จีนร่วมแสดงความวิตกกังวลอย่างรุนแรงร่วมกับประเทศต่างๆ ในเขตภูมิภาค ในเรื่องการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ หลังจากเจรจากับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่พยายามหาลู่ทางผ่อนคลายข้อขัดแย้งทางทะเลระหว่างจีนกับสหรัฐ อย่างไรก็ตามพลโทหม่าไม่ได้ประกาศว่า จะนำเอามาตรการใดมาใช้กับเกาหลีเหนือ