เลขาฯ กพฐ. มอบ ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ตรวจสอบกรณีตำราที่มีเนื้อหาใส่ร้ายกลุ่มคนเสื้อแดง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกลุ่มเสื้อแดง ระบุว่า ใช้ตำราที่มีเนื้อหาใส่ร้ายกลุ่มคนเสื้อแดง คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงกรณีที่แกนนำกลุ่มเสื้อแดง ออกมาระบุว่าตำราเรียนวิชาสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ใส่ร้ายกลุ่มเสื้อแดงในเหตุการณ์ช่วงการประชุมอาเซียนที่พัทยา และเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ว่า ได้มอบหมายให้ นายวิศรุต สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเอกสารประกอบการเรียน ที่อาจารย์ทำเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่นำมาจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ ให้นักเรียนได้นำไปวิเคราะห์ในแง่มุมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและควรส่งเสริม อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนที่นำเหตุการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้ข้อยุติมาเป็นกรณีศึกษาและวิเคราะห์กันในชั้นเรียน ก็มักจะมีเสียงร้องเรียนเข้ามาอยู่เสมอ ไม่เฉพาะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความระมัดระวัง และมองในแง่มุมที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่าที่จะมีข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเพื่อให้นักเรียนรู้สึกคล้อยตาม