ศาลปค.ยกฟ้องสุวรรณภูมิไม่อำนวยความสะดวกผู้พิการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดีที่ พ.ท.ต่อพงษ์ กุลครรชิต หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กับพวกรวม 12 คน ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม รมว.คมนาคม และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท. เมื่อปี 2549 ในคดีเรื่องกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยไม่ดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กและผู้บกพร่องทางสุขภาพ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามาตรฐานสากล โดยศาลพิเครห์แล้วเห็นว่า การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมินั้น ทอท. ได้ขออนุมัติ ครม. ก่อสร้าง ซึ่ง ครม.มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2548 ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงเกี่ยวกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้การหรือทุพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 จะบังคับใช้ โดยบทเฉพาะการของกฎกระทรวงฯข้อ 29 ได้กำหนดว่า อาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือได้รับอนุมัติก่อนที่กฎกระทรวงฯนี้จะบังคับใช้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม จึงพิพากษายกฟ้อง

ด้านนายนรวิชญ์ ลาไม้ ทนายความผู้ฟ้อง กล่าวว่า ถึงแม้ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่ก็ชีให้เห็นว่า หลังจากวันที่ 2 ตุลาคม 2548 ซึ่งกฎกระทรวงฯมีผลบังคับใช้ หากภาครัฐจะก่อสร้างอาคารสำนักงานใดๆก็จะต้องดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง อาทิ กรณีรถเมล์เอ็นจีวี 4 พันคัน ทางผู้พิการก็จะติดตาม เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการตามกฎกระทรวงฯอย่างครบถ้วน ส่วนคดีนี้จะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต้อสร้างปกครองสูงสุดหรือไม่นั้น ต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้งก่อน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด