ภาคเอกชน ชี้ โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำฯ ผ่านมากว่า 4 เดือน ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชน เผย โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบิน ผ่านมาแล้วกว่า 4 เดือน ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินที่ผ่านมานั้น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) เป็นผู้ปล่อยกู้ ซึ่งผ่านมาแล้วกว่า 4 เดือน ยังไม่มีผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายใดได้รับเงินกู้ หากยังไม่มีการอนุมัติปล่อยเงินกู้ เชื่อว่าผู้ประกอบการคงแบกรับภาระไม่ไหว และคงต้องปิดกิจการลงอย่างแน่นอน ด้านนายจุมพล ชฎาวัฒน์ กรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กล่าวว่า ทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการ ในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการเงินกู้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 705 ราย วงเงินขอกู้ทั้งหมด 1,704 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว 275 ราย วงเงินกู้ทั้งหมด 586.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้รับวงเงินช่วยเหลือดังกล่าว