วธ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2552 นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2552 ขึ้น ในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง โดยการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี ที่มีความสนใจและมีพื้นฐานทางด้านศิลปะในสาขาที่จะเข้ารับการอบรม มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ให้มาเข้าค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และสาขาการวาดภาพแสดงเรื่องราว (Storyboard) ซึ่งได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีเยาวชนจาก จ.สุราษฎร์ธานี