มาร์คปฏิเสธแนวคิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ3จว.ชายแดนใต้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าววันที่ 24 มิถุนายนถึงการปรับโครงสร้างศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ขึ้นตรงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ว่า เป็นหลักการเดิมเพียงแต่ที่มีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจาก กอ.รมน.ต้องกำหนดโครงสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงมีความสับสนเล็กน้อยเพราะ ศอ.บต. ต้องอยู่ในพื้นที่ด้วย แต่จริงๆ แล้วรัฐบาลต้องการบูรณาการทั้ง 2 ส่วนคือ งานด้านพัฒนา กับงาน กอ.รมน. ให้เข้ามาให้ใกล้ชิดมากขึ้นจะเป็นหลักในการจัดทำกฎหมายใหม่

ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวคิดที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้พูดเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง แต่พูดในแง่ของท้องถิ่น เรามีพื้นที่ท้องถิ่นที่มีความพิเศษอยู่หลายเรื่อง อาจมีการปรุงปรุงให้มากขึ้น และไม่ได้ปิดกั้นแนวคิดที่บอกว่าท้องถิ่นจะรวมกันเป็นท้องถิ่นที่ใหญ่ขึ้น แต่โครงสร้างทุกอย่างอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนเดิม ดังนั้นไม่ได้มีเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระ ทำไม่ได้อยู่แล้ว และปัจจุบันมีการเลือกตั้งนายก อบต. และนายก อบจ.อยู่แล้ว จริงๆ อยากจะให้เลือกกำนันด้วย

เมื่อถามว่า คิดว่าการเลือกผู้ว่าฯโดยตรงจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า มันอยู่ที่อำนาจหน้าที่ และที่จริงแล้วแม้แต่การให้ความสำคัญจุดนี้มากเกินไปอาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด หลายพื้นที่แม้จะมีท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนในพื้นที่ก็ยังมีความรู้สึกยังแบ่งกันอยู่ดีระหว่างคนที่มาปกครองกับคนที่ถูกปกครอง อยู่ที่ว่าการบริหารการปกครองให้ความเป็นธรรมและโอกาสกับเขาหรือไม่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด