โสภณยันแผนฟื้นฟูเป็นประโยชน์ต่อรฟท. ย้ำไม่แปรรูป

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่ได้มีการทำความเข้าใจร่วมกัน จึงทำให้เกิดการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เพื่อประท้วงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา เกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ รฟท.ที่ประสบภาวะขาดทุน และแม้ขณะนี้จะเปิดให้บริการเดินรถตามปกติแล้ว แต่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก จะต้องมีการเจรจาร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ยืนยันว่าแผนฟื้นฟูกิจการป็นประโยชน์กับการรถไฟฯ ส่วนที่มีข่าวรัฐบาลจะแปรรูปการรถไฟฯ โดยจะให้เอกชนเข้าดำเนินการนั้น ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง

นายโสภณ กล่าวถึงการตั้งบริษัทลูก 2 บริษัทเข้ามาร่วมบริหาร ว่า ที่ผ่านมาได้มีการสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางบางซื่อ-สุวรรณภูมิ จึงจำเป็นต้องตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหารจัดการวิ่งรถสายดังกล่าว ส่วนบริษัทที่ 2 เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพราะการรถไฟฯ มีที่ดินเป็นจำนวนมาก จึงมีการมองว่าการบริหารที่ผ่านมามีความไม่โปร่งใส ดังนั้นจึงต้องการให้มืออาชีพมาบริหารในส่วนนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด