ชวนร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม

นางศรีวิมล จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม.เปิดเผยว่า สำนักอนามัย ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วประเทศ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2552 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ สุขภาพคนไทยกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

นางศรีวิมล กล่าวต่อว่า สำหรับกทม.กำหนดรูปแบบการจัดงาน 2 ส่วน ประกอบด้วยเภสัชกรจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมแก่ประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ทุกแห่ง ด้วยการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาในช่วงก่อนเข้ารับบริการตรวจรักษาจากแพทย์ ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมแก่อาสาสมัครสาธารณสุขของกทม.เพื่อนำไปเผยแพร่ในชุมชน และเภสัชกรรม กองเภสัชกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมที่ศูนย์รักษ์สุขภาพ สำนักอนามัย พร้อมทั้งมีบริการให้คำแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับโรคหวัด เจ็บคอ ท้องเสีย แผลเลือดออก

นอกจากนี้ ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง และร้านยาที่มีเภสัชกรประจำการ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว นางศรีวิมล กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด