สคบ.สุราษฎร์ฯ ประชุมปรึกษาหารือถึงวิธีการดำเนินงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สคบ.สุราษฎร์ธานี ประชุมปรึกษาหารือถึงวิธีการดำเนินงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พบในรอบ 4 เดือน มีผู้มาร้องเรียนขอความเป็นธรรม 28 ราย วันนี้ (23 มิ.ย.52) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะคณะอนุกรรมการและเลขานุการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2552 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม มิถุนายน 2552 และร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทาง วิธีการดำเินงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชนภายในจังหวัดที่มาร้องเรียนต่อ สคบ. นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ คณะอนุกรรมการและเลขานุการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนมีนาคม มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น 28 เรื่อง จำนวนผู้ร้องเรียน 28 ราย ในจำนวนนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 14 เรื่อง ส่งให้ สคบ.พิจารณาแล้ว 5 เรื่อง เจรจาไกล่เกลี่ยเป็นอันยุติแล้ว 5 เรื่อง ยุติโดยผู้ร้องขอถอนเรื่อง 2 เรื่อง และเรื่องร้องเรียนที่ยุติ โดยผู้ร้องขอใช้สิทธิทางศาลเองจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และงานด้านบริการต่างๆ ซึ่งหากประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) โทรศัพท์ 0 7727 2926 โทรสาร 0 7728 2175