จ.จันทบุรี กำหนดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในที่สูง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี กำหนดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ ตึกถล่ม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด กำหนดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์ สาธารณภัย โดยสมมุติจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ ตึกถล่ม ความรุนแรงระดับ 3 ต้องขอความร่วมมือหน่วยงาน จากจังหวัดใกล้เคียงเข้าช่วยระงับเหตุ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เป็นการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ หรือ CPX ส่วนวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เป็นการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการจริง หรือ FTX ที่ต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. อีกทั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว อาจมีการปิดเส้นทางจราจร ถนนสายตรีรัตน์ บางส่วน จึงขอให้ผู้มีความจำเป็น เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น แทน พร้อมทั้งสามารถติดตามภาพเหตุการณ์ ขั้นตอน การซ้อมแผนได้ ทางเว็บไซต์ www.disasterthais.tv