ไม่พลิกจิรายุทธนั่งเก้าอี้เอ็มดีกสท. ฒทีโอทีฒไฟเขียวทีโออาร์ 3G

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทั้ง 7 คนแสดงวิสัยทัศน์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่ านมา แต่นาย อาคม เติมไพทยาไพสิฐ 1 ในคณะกรรมการสรรหาติดภารกิจทำให้ ลงมติคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมไม่ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมจึงได้นัดหมายลงคะแนนในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ ทั้งนี้รายงานข่ าวแจ้งว่าผลการลงคะแนนเป็ นเอกฉันท์ เลือกนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บมจ.กสท โทรคมนาคม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด