กก.สมานฉันท์เล็งจัดสมัชชาถ่ายทอดออกอากาศ24มิ.ย.

ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมรัฐบาล ในฐานะกรรมการสมานฉันท์ ปฏิรูปการเมือง และแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ จะจัดสมัชชาสมานฉันท์ทางอากาศให้มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันที่24 มิ.ย.เวลา 13.00-15.00 น. เกี่ยวกับข้อสรุปของอนุกรรมการทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนทางการเมือง เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 มาตรา 237 หรือที่มาของส.ส.และส.ว.เป็นต้น ทั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถจะลดความขัดแย้ง และสันติ และร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญสมานฉันท์ร่วมกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด