กรมทรัพยากรธรณี เตรียมจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติดินถล่มพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรธรณี เตรียมจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติดินถล่มให้ครบทุกพื้นที่เสี่ยงและจัดทำข้อมูลและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 2,371 หมู่บ้านทั่วประเทศ นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แถลงผลการดำเนินงานโครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ว่า ในปี 2553 จะเร่งจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มที่เหลือ 18 จังหวัดให้ครบทั่วประเทศโดยประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากทั้งหมด 2,371 หมู่บ้านใน 51 จังหวัดจากทั่วประเทศโดยตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติดินถล่ม และซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า 1,405 หมู่บ้าน ใน 33 จังหวัด มีอาสาสมัครเข้าร่วมเครือข่ายแล้วกว่า 11,307 คน ทั้งนี้ การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและสร้างเครือข่ายกลุ่มเฝ้าระวัง กรมทรัพยากรธรณีจะเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบความผิดปกติจากภาพถ่ายดาวเทียมและจอเรดาร์จากนั้นเมื่อพบความผิดปกติจะแจ้งไปยังเครือข่ายเฝ้าระวังและชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมและรับมือได้ทันท่วงทีหากเกิดภัยดินถล่มขึ้นด้วย