วันที่ 22 มิถุนายน 2552

* ประกวดวาดภาพ-เรียงความ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานการประกวดวาดภาพ หัวข้อ ในหลวงของคนไทย และการประกวดเรียงความ หัวข้อ หอไทยนิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ในฝัน เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ ทั้งนี้จะมีการนำผลงานจากการประกวดไปใช้พัฒนาหอไทยนิทัศน์ที่กำลังดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมและรู้จัก หอไทยนิทัศน์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ สวช. มากขึ้น ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2247-0028 ต่อ 4201, 4206 หรือ www.culture.go.th

* เติมความรู้เรื่องอัญมณี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมกับ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (จีไอเอ) ประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ จุดประกายนักอัญมณีศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 ตึก 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี ดร.กมลวรรณ ถิรังกูร พัฒรัฐ เติมไพสิฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพลอย สถาบันด้านการศึกษา จีไอเอ และ มร.วินเซนต์ ปาเดียร์ จากสถาบันจีไอเอ ร่วมให้ความรู้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2343-6064, 0-2632-4090

* มร.รับนักศึกษาดนตรีไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2552 รุ่น 3 ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขานาฏกรรมไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม (วิชาเอกดนตรีลูกกรุง และวิชาเอกดนตรีลูกทุ่ง) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8296-8 หรือ www.faa.ru.ac.th

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด