ไทยเตรียมหารือนอกรอบกับ ปธ.คกก.มรดกโลก ยูเนสโก้ และประเทศสมาชิกภาคี แก้ปัญหาขัดแย้งไทย-กัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยเตรียมหารือนอกรอบกับประธานคณะกรรมการมรดกโลก ยูเนสโก้ และประเทศสมาชิกภาคี ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันนี้ตนเองในฐานะผู้แทนรัฐบาล และคณะจะเข้าหารือนอกรอบกับประธานคณะกรรมการมรดกโลก ยูเนสโก้ และประเทศสมาชิกภาคี เบื้องต้นจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและลดการเผชิญหน้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะนี้ไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการเจรจาได้ เพราะอาจทำให้ไทยเสียเปรียบ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงแนวทางการหาข้อยุติความขัดแย้งบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งไทยต้องการความสงบสุข ตามเงื่อนไขขององค์การยูเนสโก้ แต่การดำเนินการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก มีความขัดแย้งกับธรรมนูญของยูเนสโก้ที่กำหนดไว้ และยังขัดกับกระบวนการในการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งเรื่องดังกล่าวไทยได้ทำการทักท้วงไปแล้ว ส่วนกรณีที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง จะเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยเดินทางไปหารือกับ สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ช่วงปลายสัปดาห์นี้ นายสุวิทย์ กล่าวว่า หากการเจรจาครั้งนี้ประสบความสำเร็จก็จะทำให้ยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้ อีกทั้งจะส่งผลดีทางด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ