เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนไม่เห็นด้วยหวยออนไลน์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพลล์ เผยผลสำรวจประชาชนเกินครึ่งไม่เห็นด้วยกับการออกหวยออนไลน์ ชี้ เป็นการมอมเมาประชาชน ทำให้เกิดปัญหาสังคม นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย "เอแบคเรียลไทม์โพลล์ เรื่องสังคมคิดอย่างไรเรื่อง หวยออนไลน์ กับหุ้นนักการเมือง กรณีศึกษาประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,250 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจในวันที่ 20 มิถุนายน 2552 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 79.7 ทราบข่าวที่รัฐบาลจะมีการออกหวยออนไลน์ โดยเมื่อถามถึงปัจจัยที่จะทำให้คนไทยเล่นหวยมากขึ้น ถ้ารัฐบาลอนุมัติให้มีหวยออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.5 ระบุ เป็นความง่ายในการเล่น ทังนี้ ประชาชนร้อยละ 59.4 คิดว่า หวยออนไลน์ จะทำให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นหวยมากขึ้น ขณะที่ ร้อยละ 74.6 ระบุว่า การเล่นหวยจะทำให้ติด และอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆ ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 59.6 ไม่เห็นด้วยต่อการมีหวยออนไลน์ โดยให้เหตุผลว่า สังคมไทยเป็นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา หวยออนไลน์เป็นการมอมเมาประชาชน ทำให้คนเล่นการพนันมากขึ้น ยังไม่มีกฎเกณฑ์และเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้มงวดเพียงพอ และจะทำให้เกิดปัญหาสังคมหลายอย่างตามมา ขณะเดียวกันเมื่อถามถึงประเด็นการตรวจสอบหุ้นของนักการเมือง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.8 เห็นด้วยที่จะมีการตรวจสอบ โดย ร้อยละ 52.7 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลลดลงหลังจากมีข่าวเรื่องนี้