จ.อุบลฯ ระดมทีมแพทย์วางแผนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุบลราชธานี ระดมทีมแพทย์วางแผนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 โดยขณะนี้ยังไม่พบการระบาด หรือผู้ป่วยต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัด ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ได้เชิญแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์แพทย์ชุมชน และสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขณะนี้พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงยังไม่พบการระบาด หรือผู้ป่วยต้องสงสัยแต่อย่างใด สำหรับวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 นั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี กล่าว่า ทำได้ง่ายมาก โดยให้ล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารสถานที่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางตักอาหาร พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เวลาไอหรือจาม ควรใช้หน้ากากอนามัย ผ้าเช็ดหน้า กระดาษทิชชู ปิดปากปิดจมูก และทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด