อิรักระบุว่าต้องการลดการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามให้แก่คูเวตและประเทศอื่นๆ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อิรักระบุว่าต้องการขอลดการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากสงครามให้แก่คูเวตและประเทศอื่นๆ เพราะต้องการนำเงินไปใช้ในเพื่อการฟื้นฟูประเทศ แถลงการณ์ของนายฮามิด อัล-บายาติ เอกอัครราชทูตอิรักประจำสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ระบุว่า รัฐบาลอิรักได้ยื่นคำร้องขออย่างเป็นทางการให้แก่เลขาธิการยูเอ็น. และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งยูเอ็น. เพื่อขอลดการจ่ายเงินชดเชยจากเดิมร้อยละ 5 ของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน เพื่อจ่ายให้แก่คูเวตและประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่อิรักเคยบุกยึดคูเวตเมื่อปี 2533 โดยอิรักให้เหตุผลว่า ต้องการนำเงินไปใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ อิรักได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่คูเวตไปแล้วเกือบ 950,000 ล้านบาท แต่ยังคงติดค้างอยู่อีก 840,000 ล้านบาท.