รองปลัด สธ. ชี้ มีโอกาสเป็นไปได้ที่ไข้หวัดใหญ่ 2009 จะเป็นโรคระบาดรุนแรงในรอบ 40 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ มีโอกาสเป็นไปได้ที่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะเป็นโรคระบาดที่รุนแรงในรอบ 40 ปี แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แพร่ได้ง่าย แต่อาการไม่รุนแรงเท่าไข้หวัดนก กล่าวคือมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ 1 ขณะที่ไข้หวัดนกมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนสำหรับโรคนี้โดยเฉพาะ การปฏิบัติตัวของประชาชนคือ ต้องดูแลสุขภาพตนเอง หากพบว่าเป็นไข้ ต้องทานยารักษาไข้ตามอาการ หากไข้ไม่ลดต้องรีบพบแพทย์ สำหรับมาตรการป้องกันทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมยาทามิฟลูไว้พร้อมสำหรับรักษาประชาชน 4 แสนคน และพร้อมที่จะผลิตใหม่อีก 4 แสนโดส ภายในหนึ่งเดือน โดยนับตั้งแต่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กระทรวงสาธารณสุขใช้งบประมาณประมาณ 80 ล้านบาทสำหรับดำเนินการป้องกัน และแก้ไขโรคดังกล่าว รวมทั้งการจัดหายาทามิฟลู เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขอนามัยของส่วนรวม โดยเฉพาะโรงเรียน แหล่งชุมชนและโรงแรม ต้องหมั่นทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะเป็นโรคระบาดรุนแรงในรอบ 40 ปีหรือไม่ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีโอกาสเป็นไปได้ ทั้งนี้โดยปกติประเทศไทยจะมีประชาชนเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาปีละ 9 แสนคน เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลปีละประมาณ 3 พันคน และเสียชีวิตประมาณ 300 คน โดยเชื้อของไข้หวัดใหญ่จะเปลี่ยนชนิดทุกปี