รมว.วธ.เตรียมเยือนลาว หารือเสนอแหล่งโบราณคดี 2 แห่ง เป็นมรดกโลกร่วมกัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเยือน สปป.ลาว หารือเสนอแหล่งโบราณคดีเมืองเก่าเชียงแสน และแหล่งโบราณคดีสุวรรณโคมคำเป็นมรดกโลกร่วมกัน นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงาน ดำเนินการนำเสนอแหล่งมรดกโลกในประเทศไทยขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ จำนวน 5 แห่ง โดยเฉพาะการเสนอ แหล่งโบราณคดีเมืองเก่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับแหล่งโบราณคดีสุวรรณโคมคำ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา (สปป.ลาว) เป็นมรดกโลกร่วมกันเป็นแห่งแรกของทั้งสองประเทศ ซึ่งถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสมบูรณ์อายุราว 500 600 ปี ทั้งนี้ได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ โดยจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลาว ถึงความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อเสนอแหล่งโบราณสถานเป็นแหล่งมรดกโลก ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเจรจาครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และไม่มีปัญหาในเรื่องของเขตแดน เนื่องจากอารยธรรมของไทยและลาวมีความคล้ายคลึงกัน อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน และที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานของทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการประสานงานในด้านข้อมูลมาโดยตลอด สำหรับการเจรจาครั้งนี้จะมีการหารือถึงความก้าวหน้าของกรอบนโยบายการดำเนินงานของทั้ง 2 ประเทศ และจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันในการพัฒนาข้อมูลของสภาพภูมิทัศน์ จากนั้นจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป