กทม.เตรียมพัฒนาพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์หวังเพิ่มกระแสการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กทม.เตรียมพัฒนาพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งเตรียมเสนอให้คณะกรรมการเกาะชุดใหญ่อนุมัติ หวังเพิ่มกระแสการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมือง ว่า กรุงเทพมหานครมีโครงการปรับปรุงรอบเกาะรัตนโกสินทร์หลายโครงการด้วยกัน อาทิ โครงการสวนสาธารณะลอยน้ำงบประมาณ 22 ล้านบาท ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเบื้องต้นจะให้ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ มีโครงการพัฒนาบริเวณสามแพร่งเป็นถนนคนเดิน ประกอบด้วย แพร่งภูธร แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์ มีงบประมาณทั้งโครงการรวม 400 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการตลาดน้ำตลิ่งชันจุดใหม่ งบประมาณ 154 ล้านบาท ซึ่งได้เตรียมเจรจากับเจ้าของที่เพื่อเช่าพื้นที่ 10 ไร่ และลงทุนร่วมกัน หรืออาจให้เอกชนเข้าลงทุนเองทั้งหมด ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-พรานนก อาจเปลี่ยนแปลงในเส้นทางโดยเลี่ยงไปทางปิ่นเกล้า เพื่อไม่ต้องนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งขณะนี้ตนเองกำลังให้ที่ปรึกษาทำการศึกษาอยู่ว่าจำเป็นต้องผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า แม้งบประมาณของ กทม. ด้านการท่องเที่ยวจะถูกตัดทั้งหมด แต่คณะผู้บริหารจะหาวิธีระดมเงินจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ซึ่งมั่นใจว่าหากโครงการดังกล่าวสำเร็จจะกระตุ้นการท่องเที่ยวใน กทม.ได้เป็นอย่างดี