รมว.สธ.ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพราะขณะนี้ภาครัฐมีระบบการดูแลมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข กล่าวให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทยขณะนี้ได้กระจายไปกว่า 10 จังหวัดแล้ว ซึ่งสถานพยาบาลสาธารณสุขได้มียารักษาหายขาดได้ โดยโรคนี้ความรุนแรงใกล้เคียงไข้หวัดธรรมดา อย่างไรก็ตาม ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว ต้องระมัดระวัง การติดเชื้อ โดยหลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัด และเมื่อเป็นไข้ต้องรีบไปพบแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลของรัฐมียารักษาเพียงพอ และการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว และแพทย์จะดูแลประชาชนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่ากังวล และตื่นตระหนกกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพราะขณะนี้ภาครัฐมีระบบการดูแลมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ