ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ ย้ำ ผู้ประกันตนที่ยังไม่ไปรับเช็คช่วยชาติ ให้รีบติดต่อขอรับเช็คโดยด่วน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ ย้ำ ผู้ประกันตนที่ยังไม่ไปรับเช็คช่วยชาติ ให้รีบติดต่อขอรับเช็คโดยด่วน นายแสวง เชิดชัยภูมิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึงการจ่าย "เช็คช่วยชาติ ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 การจ่ายเช็ครอบที่ 1-3 รวมจำนวน 25,353 ฉบับ จ่ายให้ผู้แก่ผู้ประกันตนแล้ว 25,280 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.71 สำหรับเช็ครอบที่ 4 (เช็คลงวันที่ 19 ฤษภาคม 2552) จำนวน 4,569 ฉบับ จ่ายแล้ว 3,973 ฉบับ คงเหลือ 596 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.96 สำนักงานประกันสังคมจึงขอชี้แจ้งรายละเอียดในการขอรับ "เช็คช่วยชาติ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่เช็คออกรอบที่ 1-3 ได้ขอรับไปแล้วในวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนผู้ประกันตนที่เช็คออกรอบที่ 4 ได้แก่ ผู้ประกันตนตาม ม.33, ม.39 และ ม.389 ให้ไปติดต่อขอรับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ โดยด่วนในวันเวลาราชการ สำหรับผู้ประกันตนขอที่ได้ยื่นแบบขอรับเช็ครอบที่ 5 (รอบสุดท้าย) ขอให้ติดขอรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ โทร.0-4483-5681-2 ในเวลาราชการ