พบผู้ติดเชื้อหวัด 09เพิ่มอีก71 ยอดสะสมรวม 589 ราย

นพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กล่าวเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ถึงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า จากการรายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 71 ราย ซึ่งเป็นนักเรียน 12 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 589 ราย โดยเตรียมปรับเว็บไซต์ของสำนักระบาดวิทยาใหม่ หลังพบว่ารายงานชื่อโรงเรียนที่พบผู้ติดเชื้อคลาดเคลื่อน และเตรียมรายงานการพบผู้ติดเชื้อเป็นรายจังหวัดแทน เพราะได้รับการร้องเรียนจากโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลทางจังหวัด

นพ.ภาสกร อัครเสวี กล่าวอีกว่า หลังจากสืบสวนโรค เมื่อพบการติดเชื้อในเด็กที่มีประวัติกลับมาจากต่างประเทศหรือครอบครัวกลับมาจากต่างประเทศ ก็ได้เขียนชื่อโรงเรียน แต่ตัวเด็กยังไม่ได้ไปโรงเรียน จึงทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน

ยังไม่ได้รับรายงานการสอบสวนโรคอย่างชัดเจนว่ามีการระบาดในโรงเรียนสอนพิเศษ แต่เชื่อว่าในอนาคตอาจเกิดขึ้นได้ ขณะที่ช่วงอายุของเด็กที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นกลุ่มเด็กที่ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นพ.ภาสกร กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด