สธ. รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อหวัด 2009 เพิ่มอีก 71 รายในวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 เพิ่มอีก 71 ราย ในวันนี้ โดยขยายวงเข้าไปในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรวม 79 แห่ง และพบการระบาดของโรคขยายไปใน 6 จังหวัดของประเทศ วันนี้ กระทรวงสาธารณสุข รายงานขึ้นทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H1N1 เพิ่มอีก 71 ราย ทำให้ไทยมียอดผู้ป่วยสะสมรวม 589 รายแล้ว ซึ่งผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เป็นผู้ป่วยที่พบการระบาดในโรงเรียน 70 แห่ง มหาวิทยาลัย 9 แห่ง เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานที่พบในโรงเรียน 59 แห่ง 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่พบเพิ่มเติมในวันนี้ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บูรพา เอแบค มศว องครักษ์ รังสิต เทคโนโลยีลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมในวันนี้เพิ่มอีก 6 จังหวัด คือ จังหวัดพิจิตร นครศรีธรรมราช ชัยนาท ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยทั้งหมดอาการไม่รุนแรง ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และยังคงมีผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง ต้องรอการรายงานยืนยันผลว่าติดเชื้อหรือไม่อีก 1,195 ราย สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั่วโลก ขณะนี้พบผู้ป่วยสะสมรวม 39,620 ราย ใน 89 ประเทศทั่วโลก และมีรายงานผู้เสียชีวิตรวม 167 ราย