ไทย เตรียมเสนอให้ยูเนสโกทบทวนบทบาทการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทย เตรียมเสนอให้ยูเนสโกทบทวนบทบาทการขึ้นทะเบียนให้ปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก เพื่อสร้างสันติภาพระหว่างประเทศ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยก่อนเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 33 ที่ประเทศสเปน วันพรุ่งนี้(19 มิ.ย.52)ว่า การเดินทางไปครั้งนี้ จะเป็นการขอให้องค์การยูเนสโก ทบทวนมติคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่แล้ว ที่ขึ้นทะเบียนให้ปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก ทำให้เกิดข้อพิพาทในหลายประเด็น และเกิดสงครามระหว่างพรหมแดนบ่อยครั้ง ซึ่งไทยเห็นว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก ไม่สามารถยุติข้อขัดแย้งดังกล่าวได้ และกระบวนการในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกยังไม่สอดคล้องกับธรรมนูญขององค์การยูเนสโก และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การยูเนสโก ที่ตั้งมาเพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ไทยได้เตรียมเสนอให้องค์การยูเนสโกทบทวนบทบาทหน้าที่ โดยคำนึงถึงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน และข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดสันติสุขบนพื้นฐานความเข้าใจของ 2 ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณค่าของสถานที่ประวัติศาสตร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สามารถให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศเข้าชมได้ ซึ่งหลังจากกลับจากประเทศสเปน น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น