กทม.เดินหน้าทำความสะอาดตลาดอย่างต่อเนื่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เดินหน้าทำความสะอาดตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดประชานิเวศน์ 1 ว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร และสำนักการอนามัย เข้าทำความสะอาดที่ตลาดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 ซึ่งปกติทางตลาดจะทำความสะอาดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แต่ทาง กทม.ได้ขอให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ส่วนตลาดทั้ง 9 แห่งของ กทม.จะกำหนดตารางทำความสะอาดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กทม. จะเน้นที่ชุมชนหนาแน่นเป็นหลักในการลงพื้นที่ความสะอาด เนื่องจากโรคดังกล่าวจะไม่แพร่รุนแรง หากทุคนเฝ้าระวัง หมั่นทำความสะอาดสถานที่ และตนเองอย่างเพียงพอ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวถึงเรื่องการปิดโรงเรียน ว่า ขึ้นอยู่กับสมาคมผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน จะพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งในความของตนเอง หากผู้ปกครองพบว่าบุตรหลานมีอาการป่วย ก็ควรให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี และพักผ่อนอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง