ที่ปรึกษาสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ศึกษาดูงาน ติดตามผลการเรียนการสอนของ วชช.ตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ปรึกษาสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนพร้อมคณะ เดินทางศึกษาดูงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราด ตลอดระยะเวลา 3 ปี วันนี้ (17 มิ.ย.52) ที่ห้องประชุมมัลติมีเดีย วิทยาลัยชุมชนตราด นายพงษ์ศักดิ์ ธำรงรัตนศิลป์ ที่ปรึกษาสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะบุคลากรจากสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนจำนวนกว่า 30 คน เดินทางศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราดตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด คณะกรรมการสถาวิทยาลัยชุมชนตราด คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมจัดนิทรรศการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้คณะได้เยี่ยมชม นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับชาวตราดที่มีวิทยาลัยชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการสภา คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยที่เอาจริงเอาจังกับการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานชาวตราดอย่างแท้จริง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เน้นให้นักศึกษาเข้าถึงชุมชน การดึงชุมชนเข้ามาใช้บริการของวิทยาลัย ซึ่งคิดว่าอนาคตจังหวัดตราดจะมีความยิ่งใหญ่ในด้านการศึกษา และด้านบุคลากรที่มีความพร้อม ทั้งความรู้และความสามารถ ซึ่งผลของการเดินทางมาศึกษาดูงาน และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราดในวันนี้ ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงจิตใจที่รับใช้ประชาชน รู้จักการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก ความมุ่งมั่นของบุคลากรในการบริหารวิทยาลัยชุมชน สมควรเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิวัฒนาการทางด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ มีความตั้งใจในการที่จะให้คนตราดได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ