ที่ปรึกษานายกฯ ระบุ 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาด้านแรงงาน โดยเฉพาะคนว่างงาน และผู้มีรายได้น้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ระบุ 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาด้านแรงงาน โดยเฉพาะช่วยเหลือคนว่างงาน และผู้มีรายได้น้อย นายกนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการเสวนาหัวข้อ 6 เดือนรัฐบาลอภิสิทธิ์ กับการแก้ปัญหาแรงงาน ว่า ภายใต้การบริหารของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ 2 เรื่องหลักที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เ่ร่งช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตน และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท ในส่วนการสร้างความเชื่อมั่น รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาการว่างงานที่มีอยู่ในขณะนี้ รวมถึงปัญหาทางการเมือง นอกจากนี้ จะเร่งเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ว่างงานกว่า 5 แสนคน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการทำงาน และเป็นส่วนช่วยในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า งบกระตุ้นเศรษฐกิจ 80,000 ล้านบาท ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนั้น จะนำมากระตุ้นในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ การขยายถนน ระบบขนส่งมวลชน และการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น