มาร์ค-กษิตเบรกค้านพระวิหารมรดกโลกให้ทบทวน

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนว่า ครม.พิจารณาเรื่องการให้ทำหนังสือคัดค้านการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก ที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้กับคณะผู้แทนไทย จะไปร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายนนี้ ที่เมืองเซบีย่า ประเทศสเปน เพื่อให้ทำหนังสือคัดค้านว่าการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกในการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องในประเด็นมาตรา 11 (3) ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และข้อบัญญัติที่ 103, 104, 108 ของ Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องอ่อนไหว จึงยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและให้กลับไปทบทวนใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่านายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้แสดงความไม่เห็นด้วย เพราะการคัดค้านดังกล่าวจะเป็นการกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาได้ ขณะที่นายอภิสิทธิ์เห็นด้วยกับนายกษิต โดยระบุว่าต้องระมัดระวัง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมาก

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด