ศธ. เตรียมมอบเงินสละสิทธิ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี ให้ ร.ร.ที่ไม่ผ่านการประเมินของ สมศ.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมมอบเงินสละสิทธิ์ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวนกว่า 40 ล้านบาท ให้โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นายรังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมจัดงาน สละสิทธิ์ด้วยน้ำใจ ช่วยโรงเรียนห่างไกลมีคุณภาพ ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ เพื่อนำเงินสละสิทธิ์ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 40 ล้านบาท ให้โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำนวน 577 โรงเรียน โดยโรงเรียนในพื้นที่ที่มีอัตราการสละสิทธิ์มากที่สุด จำนวน 5 โรงเรียน จะได้รับเงินโรงเรียนละ 500,000 บาท เพื่อให้การดำเนินโครงการเรียนฟรีในปีต่อไป และอีก 572 โรงเรียน จะได้รับโรงเรียนละ 100,000 บาท ซึ่งเงินที่ได้รับทางโรงเรียนจะต้องร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษานำไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวอีกว่า โรงเรียนที่ได้รับเงินสละสิทธิ์ 500,000 บาท จะต้องมีการสร้างผลงานที่เด่นชัด เช่น ห้องสมุด เป็นต้น ส่วนโรงเรียนกลุ่มที่ได้รับเงิน 100,000 บาท นั้นในช่วงแรกจะได้รับเงินครึ่งหนึ่งก่อน จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามผลการดำเนินการและมอบเงินในส่วนที่เหลือต่อไป