ภาคเอกชน แนะรัฐอนุมัติเงินกู้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องพิจารณาตามภาพรวมของผลกระทบที่ได้รับ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชน ระบุ การอนุมัติวงเงินกู้ยืนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควรพิจารณาตามความเป็นจริง และภาพรวมของผลกระทบที่ได้รับ นางสาวมัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง และเศรษฐกิจโลกว่า การพิจารณาให้ผู้ประกอบการกู้เงินจากภาครัฐ ไม่อยากให้มองแต่สถานประกอบการที่มีผลกำไรจึงจะมีสิทธิกู้เงินได้ แต่อยากให้มองเรื่องของงบดุลจากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เนื่องจากวงเงินดังกล่าว ถือว่าเป็นเงินกู้พิเศษ ที่นำมาช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบกับสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว คือ ปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ ส่วนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 นั้น นางสาวมัยรัตน์ ยอมรับว่า มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ผลกระทบในครั้งนี้ ผู้ประกอบการมองว่า ยังไม่ส่งผลรุนแรงเมื่อเทียบกับวิกฤติที่ผ่านมา