น้อง-พี่ที่มร.สส. ผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง

สดจากราชภัฏ

ประเพณีการรับน้องทุกวันนี้ กลายเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองหลายคนที่เป็นห่วงลูกหลาน เพราะมีข่าวรับน้องโหดกันทุกปี

ขณะที่ประเพณีรับน้องก็ยังคงความสำคัญในแง่ของการละลายพฤติกรรม การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน การสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) จัดพิธีรับน้องไปเมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรม ผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับน้องใหม่และรุ่นพี่

รศ.วีณา เอี่ยมประไพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษาและวัฒนธรรม มรภ.สส. เล่าว่า ทุกปีที่มหาวิทยาลัยจัดโครงการผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามา และให้ทุกคนใกล้ชิดกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ตั้งอยู่ในวังสวนสุนันทาปีนี้ครบรอบ 73 ปี ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้สร้างขึ้นเพื่อพักผ่อนพระอิริยาบถและเป็นที่พักของข้าราชบริพารในพระองค์ จึงกล่าวได้ว่าสถานที่นี้เคยเป็นพระ ราชวัง นักศึกษาทุกคนควรเคารพและควรให้เกียรติ

และที่สำคัญ ผู้ที่เข้ามาศึกษาสถาบันแห่งนี้ต่างเรียกตัวเองว่า ลูกพระนาง โดยพระนางนี้หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5

นายมงคล อัครวานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะนายกองค์การนักศึกษา มรภ.สส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยมุ่งเน้นให้น้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านสันทนาการสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสนิทสนมแบบพี่แบบน้อง ความสนุกสนาน ไม่ใช้ความรุนแรง บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัย ทำงานเป็นทีม ให้ทุกคนทราบถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความรักในสถาบัน และปลอดอบายมุขทั้งสิ้น

น้องฟัยซอล วิเศษศาสน์ น้องใหม่เอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ บอกว่า รู้สึกดีที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ มีทั้งรุ่นพี่ที่คอยดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาและกิจกรรมรับน้องก็เป็นกิจกรรมที่ดีทำให้น้องๆ ได้รู้จักกัน น้องๆ ได้รู้จักรุ่นพี่ อีกทั้งการรณรงค์ให้รุ่นพี่และรุ่นน้องแต่งตัวสุภาพก็ดีเพราะถ้าอยากจะเป็นครูในอนาคต เราต้องรู้จักระเบียบและเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน

ส่วน น้องรุ่งทิวา สุขประเสริฐ หรือ แนน และ น้องเพียรพบ สายเสียงจันทร์ น้องใหม่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พูดถึงการร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยว่า ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปก ครองเป็นอย่างดี แต่เน้นว่าต้องไม่รุนแรงหรือต้องมีเหตุผลที่จะกระทำการใดๆ กับตัวน้องๆ

นอกจากนั้นน้องทั้ง 2 คนยังฝากถึงรุ่นพี่ทุกคนว่า อยากให้ช่วยกันดูแลน้องๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆ รุ่นต่อไป

น้องธวัชชัย คำน้อย โน้ต เอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่าว่า ผมเป็นนักศึกษาโควตา เลยเข้ามาพบกับรุ่นพี่ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้รู้สึกว่าพี่ๆ ตั้งใจที่จะช่วยเหลือและดูแลน้องๆ เป็นอย่างดี ทำให้การร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมก็ไม่น่าเบื่อ ไม่จำเป็นต้องไปรับน้องต่างจังหวัดก็สนุกได้และยังไม่เป็นอันตรายอย่างที่เคยเป็นข่าว

ปิดท้ายที่ น้องจุฑารัตน์ ตองประดับ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บอกว่า รู้สึกดีที่มีรุ่นพี่คอยดูแล คอยเอนเตอร์เทนน้องๆ ให้เกิดความรักความสามัคคีและรู้จักกันในกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ที่สำคัญอยากให้พี่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างนี้เพื่อที่น้องๆ จะได้เก็บเอาความประทับใจไปใช้กับการทำกิจกรรมที่ดีในมหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ยังคงเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาเสมอ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด