แคนาดาสั่งตรวจสอบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขแคนาดา สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในกลุ่มชนพื้นเมืองของประเทศ เพื่อทบทวนสถานการณ์ และหาแหล่งที่พบการติดเชื้อ อย่างไรก็ดี ปฏิเสธว่า ขณะนี้สถานการณ์ความรุนแรงของเชื้อไวรัส เอช 1เอ็น 1 ไม่ได้รุนแรงกว่าที่พบการระบาดในประเทศอื่นๆ ขณะวันพุธที่ผ่านมา แคนาดาประกาศยอดผู้ติดเชื้อไวรัส เอช 1เอ็น 1 ทั่วประเทศแล้ว 2,978 คน ในจำนวนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 533 คน และเสียชีวิตแล้ว 4 คน.