กกท.ตรวจสนามตรังเกมส์ พร้อมแล้วประมาณร้อยละ 80

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และ คณะกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการฯ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสนามแข่งขันกีฬาตรังเกมส์ ซึ่งพบว่ามีความพร้อมแล้วประมาณร้อยละ 80 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรังวันนี้ (11 มิ.ย.52) นายจิรวัชร์ สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมนายเฉลิมชัย บุญรักษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ , คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ศรีตรังเกมส์ และ สมาคมกีฬาชนิดต่าง ๆ รวม 35 ชนิดกีฬา เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสนามการแข่งขันซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนถึงวันแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งภายหลังการประชุมวันนี้ คณะกรรมการฯพร้อมด้วยตัวแทนสมาคมกีฬา 35 ชนิด และผู้เชี่ยวชาญกีฬาคนพิการ ๑๗ ชนิดกีฬาได้ลงพื้นตรวจสนามการแข่งขันทั้งหมด เพื่อเก็บข้อมูลรายงานความก้าวหน้าต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดตรัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การปรับปรุงสนามในส่วนที่ยังมีปัญหา ซึ่งภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่า สนามต่าง ๆ มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 และคาดว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 วันอย่างแน่นอน สำหรับการแข่งขันตรังเกมส์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-19กันยายน นี้ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติศรีตรังเกมส์ ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2552 จะใช้สนามการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งหมด