สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมครอบครัวตัวอย่าง ห่างไกลยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ครอบครัวถนนดนตรี จัดกิจกรรม ฝันผลิใบ ที่ไร่ดอกเหงื่อ เพื่อสร้างความคิด ผลิตความฝัน สร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านดนตรี กวี ศิลปะ นางกุณฑลี บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สร้างเสริมความรักและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นเกราะอันแข็งแกร่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชนรอดพ้นจากยาเสพติดได้อย่างอย่างดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับรายการถนนดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอเชิญครอบครัวผู้ฟังรายการถนนดนตรี ร่วมกิจกรรมพิเศษ ครอบครัวถนนดนตรี ต้านภัยยาเสพติด ฟรี ในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ ที่ ไร่ดอกเหงื่อ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาทิ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ อันแสนบริสุทธิ์ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ เขียนธรรมชาติ วาดป่า กับกลุ่มเยาวชนรักษ์เขาใหญ่ / วาดสีระบายฝัน สร้างสรรค์ศิลปะลดภาวะโลกร้อน หรือการทำสมุดบันทึกทำมือ สร้างสรรค์หน้าปกด้วยฝันและจินตนาการของเด็กๆ เอง กิจกรรมนี้รับเพียง 10 ครอบครัวๆ ละไม่เกิน 4 ท่าน เพียงเด็กและเยาวชนเขียนจดหมาย ส่งรูปถ่าย พร้อมเล่าเรื่องราวของครอบครัว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งมาที่ รายการถนนดนตรี เลขที่ 236 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่ Email:nice_wi@yahoo.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ สำหรับผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-1931-4007 , 08-1634-6452