บางบอนจัดเขตเคลื่อนที่บริการประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิวรัตน์ สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ กำหนดจัดโครงการเขตเคลื่อนที่บริการประชาชน ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าห้างคาร์ฟูร์ ถนนเอกชัย โดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการต่างๆ และร่วมเสวนารับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการจากฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านงานทะเบียน งานพัฒนาชุมชนฯ งานรักษาความสะอาดฯ งานสิ่งแวดล้อม อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานฝึกอาชีพ ศูนย์บริหารเงินออมครอบครัว บริการเสริมสวย การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการ ทำหมันสุนัข และแมว ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2450-3292-3 ในวันและเวลาราชการ