นักวิจัยไทย เชิญชวนประชาชนร่วมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาริมหาดระยอง 22 ก.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยไทย เชิญชวนประชาชนร่วมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาริมหาดระยอง วันพุธที่ 22 ก.ค.นี้ พร้อมติดตั้งกล้องกว่า 30 ตัว อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชม นาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว ที่ปรึกษาศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทศบาลเมืองระยอง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดกิจกรรม "มหกรรมสุริยุปราคา ณ ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ - พูนทรัพย์ หาดแสงจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันพุธท 22 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากวันดังกล่าวจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ตอนกลางของประเทศจีน โดยเงามืดจะเคลื่อนผ่านเมืองเฉิงตู ไปยังนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งประเทศไทยจะมองเห็นเป็น "สุริยุปราคาบางส่วน ระหว่างเวลาประมาณ 07.00-09.10 น. โดยการจัดกิจกรรมวันนี้ จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้สังเกตการณ์สุริยุปราคาอย่างชัดเจนและปลอดภัย โดยได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับดูปรากฏการณ์ดังกล่าว อาทิ กล้องดูดวงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งมากกว่า 30 ตัว และแว่นตาแผ่นกรองแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ จากซีกซ้ายดานบนลงสู่ซีกซ้ายด้านล่าง โดยดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์มากที่สุดร้อยละ 30 ที่เวลาประมาณ 08.00 น. โดยเวลาที่เกิดในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันเล็กน้อย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรม "มหกรรมสุริยุปราคา ที่ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ - พูนทรัพย์ หาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง สามารถมาลงทะเบียนได้ เพื่อจัดเตรียมแว่นตาสำหรับดูสุริยุปราคาให้กับผู้เข้าชมปรากฏการณ์ โดยติดต่อมาได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง โทร 0 3862 0111 ต่อ 730