ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 13.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และทรงร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 10.08 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เวลา 15.40 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับดังนี้ - เภสัชกร อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ กรรมการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ประธานจัดงาน คาบาเร่ต์ ทอล์กโชว์ (Cabaret Talk Show) ชุด เดอะ ลาสต์ เดย์ โชว์ : วิล ไอ เซอร์ไวฟ์? (The Last Day Show : Will I Survive?) พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ นักแสดงและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และนำ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ เฝ้า รับประทานเงินดังกล่าวในการนี้ ประทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้เข้าเฝ้าด้วย - คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ นำ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมออกร้านบริเวณพื้นที่พิเศษเฉพาะ (Hi-N) ในงาน เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 เฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - ศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงาน เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นายภัลลพ ชูกลีบ นายกสโมสรยิงปืนลพบุรี และประธานจัดการแข่งขันยิงปืนการกุศล ลพบุรีชู้ตติ้งเกมส์ ครั้งที่ 2 นำ คณะกรรมการจัดการแข่งยิงปืนการกุศล ลพบุรีชู้ตติ้งเกมส์ ครั้งที่ 2 และนักกีฬายิงปืนรายการดังกล่าว เฝ้าถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนรายการดังกล่าวด้วย - ศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนายอำเภอ และคณะผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าถวายเงินเพื่อประทานแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ พร้อมด้วย นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เฝ้าถวายซิมการ์ด (Sim Card) เพื่อนำไปใช้ดำเนินการติดตั้งสถานีดังกล่าว โอกาสนี้ ประทานพระอนุญาตให้ นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงษ์ พนักงานสถานีอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายพยงค์ ยาเภา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้าด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.25 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับกองบิน 23 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี