สสจ.ตราด จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค สัปดาห์ละ 3 วัน รณรงค์คนตราดไร้พุง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค สัปดาห์ละ 3 วัน สนับสนุนโครงการคนตราดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินโครงการ "คนตราดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชนไร้พุง และรักษาสุขภาพอนามยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเน้นรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการบริโภคอาหารตามที่ร่างกายต้องการ และมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคต่างๆ ทั้ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจึงได้กหนดจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 16.00 17.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ( 9 มิ.ย. 52) เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ