โอลิมปิก 2020

เปิดพระนามเต็ม ในหลวง ร.๑๐-สมเด็จพระนางเจ้าฯ

เปิดพระนามเต็ม ในหลวง ร.๑๐-สมเด็จพระนางเจ้าฯ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (4 พ.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี แล้วนั้น

>> ในหลวงทรงสถาปนา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี”

ในเวลาต่อมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมโองการดังกล่าว ซึ่งในประกาศฉบับนั้นมีการระบุถึงพระนามเต็มของทั้งสองพระองค์ ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว