พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: เหล่าทัพยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: เหล่าทัพยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ
Thai Post

สนับสนุนเนื้อหา

(4 พ.ค. 62 ) เวลา 10.09 น. มีการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดยในวันที่ 4 พ.ค. แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก การยิงสลุตโดยใช้ปืนใหญ่โบราณ พระมหาฤกษ์ พระมหาชัย มหาจักร และ มหาปราบยุค ซึ่งเป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กตั้งบนรางเกวียน เรียกว่า ปืนรางเกวียน ถูกหล่อขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทดแทนปืนใหญ่ซึ่งมีชื่ออย่างเดียวกันนี้ เพื่อใช้ยิงและตั้งใน การพระราชพิธีทั้งปวง โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะทำการยิงปืนใหญ่ พระมหาฤกษ์ พระมหาไชย มหาจักร และ มหาปราบยุค กระบอกละ 10 นัดตามกำลังวัน จังหวะการ ยิง 10 วินาทีต่อนัด รวมใช้เวลา 6.30 นาที รวม 40 นัด พร้อมกับการยิงสลุตหลวงพิเศษ 101 นัด ของทหาร 3 เหล่าทัพ

โดยจะทำการยิงใน 2 ขั้นตอนของพระราชพิธี คือ ขั้นตอนการไขสหัสธารา อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคา และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 สระ เมื่อเวลา 10.09 น และในขั้นตอนการทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ ถวายเบญจราชกกุธภัณฑ์ขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสง โดย 1 หมู่ปืนถูกจัดให้มีพลประจำหมู่ปืน 6 ตำแหน่งได้แก่ ผู้บังคับหมู่ พลลากล้อง พลบรรจุ พลชนวน พลเครื่องมือ และพลลำเลียงกระสุน อยู่ในความควบคุมของผู้บังคับกองทหารปืนใหญ่ยิงสลุต โดยมีหน้าที่ทำความสะอาดลากล้องปืนใหญ่ก่อนและหลังการยิง บรรจุกระสุนดินดา ตอกชนวน และทำการยิง ตามลำดับ

ส่วนการยิงสลุตหลวงและการยิงสลุตหลวงพิเศษ โดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ 80 ขนาด 75 มิลลิเมตร ซึ่งปรับปรุงดัดแปลงมาจากปืนใหญ่ที่ผลิตจาก บริษัท โบฟอร์ด ประเทศ สวีเดน ที่เข้าประจำการในกองทัพบก เป็นปืนใหญ่ของกองพล เมื่อปี พ.ศ.2480 โดยจะทำการยิงสลุตหลวงพิเศษ จำนวน 101 นัด จังหวะการยิง 10 วินาทีต่อนัด รวมใช้เวลา 16.40 นาที โดยทำการยิงพร้อมกันกับทหารเรือ ทหารอากาศ และปืนใหญ่โบราณ ทั้ง 4 กระบอก ในขั้นตอนการ ไขสหัสธารา อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคา และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 สระ และในขั้นตอนการ ทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏ ถวายเบญจราชกกุธภัณฑ์ขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องขัตติย ราชูปโภค และพระแสง

และปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ แบบ 80 ขนาด 75 มิลลิเมตรนี้จะทาการยิงอีกครั้งในขั้นตอน การเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น โดยจะทำการยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด เมื่อเปิดพระวิสูตร โดยการยิงสลุตถวายพระเกียรติในครั้งนี้ จัดกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นหน่วยที่ รับผิดชอบในการยิงสลุตของกองทัพบก

ส่วนในการยิงสลุตหลวงในวันที่ 5 พ.ค. จะใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ แบบ 80 ขนาด 75 มิลลิเมตร ทำการยิงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ในขั้นตอนเริ่มยาตราริ้วขบวนออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร โดยจะทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด พร้อมกันทั้ง 3 เหล่าทัพ เมื่อเจ้าพนักงานรัวกรับให้ สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหาร กองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

การยิงสลุตหลวงในวันที่ 6 พ.ค. จะใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ แบบ 80 ขนาด 75 มิลลิเมตร ทำการยิงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ปราสาท โดยจะทำการยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด พร้อมกันทั้ง 3 เหล่าทัพ เมื่อชาวพนักงาน ประโคมมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมี